Fundacja Niespodzianka

O nas

O nas

„Niespodzianka” to najsłynniejsze biuro wyborcze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Polsce podczas transformacji ustrojowej 1989 roku. Mieściło się w Warszawie, przy placu Konstytucji. W szczytowym okresie kampanii wyborczej, przychodziło tam piętnaście tysięcy ludzi dziennie. Fundacja Niespodzianka powstała z inicjatywy młodzieży biorącej udział w kampanii wyborczej KO "S" w 1989 roku, w tym działaczy Międzyszkolnego Komitetu Solidarności, skupiającego w latach 1988-1990 około tysiąca warszawskich licealistów. Głównym celem, utworzonej w 2018 roku Fundacji, jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz upowszechniania idei wolnościowych, demokratycznych i obywatelskich, a także dziedzictwa wielkiego ruchu Solidarności oraz na rzecz przywrócenia pamięci o przemianach ustrojowych w Polsce w 1989 roku, od których zaczął się upadek komunizmu w Europie Wschodniej i Centralnej. Swój cel zamierzamy realizować przede wszystkim poprzez organizowanie, inspirowanie i wspomaganie wszelkich wydarzeń kulturalnych, społecznych, naukowych oraz działań edukacyjnych związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją przemian demokratycznych w Polsce w 1989 roku. A także tworząc projekty z obszaru kultury, sztuki i nauki, w tym wystawy, festiwale, seminaria, warsztaty, gale wręczania nagród i wyróżnień, pokazy, koncerty i inne imprezy o charakterze kulturalnym i społeczno-kulturalnym. Fundacja Niespodzianka planuje podejmować przedsięwzięcia i tworzyć projekty, zmierzające do wzrostu świadomości społecznej i zachowania pamięci dotyczącej odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku, a także upadku komunizmu w Europie Środkowej. Tak w kraju (poprzez wydarzenia centralne, obywatelskie i lokalne), jak i zagranicą. Poprzez swoją działalność, chcemy także propagować wśród najmłodszych Polaków - postawy oraz idee pokolenia, dla którego przemiany i upadek komunizmu w 1989 roku, były najważniejszym wydarzeniem historycznym, w którym uczestniczyli. Dodatkowo planujemy inspirować Polaków, promując w ramach swojej działalności "nowoczesne postawy patriotyczne" - także w życiu codziennym oraz poprzez aktywnie uczestniczenie w wyborach. Naszym celem jest promowanie postaw wspólnotowych, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, w szczególności poprzez zasypywanie podziałów w polskim społeczeństwie. Ponadto - wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki oraz dyskursu społecznego i obywatelskiego. ROK 2019 Pierwszym zadaniem Fundacji Niespodzianka, które uważamy za kluczowe w 2019 roku, będzie organizacja dużych wydarzeń w ramach Obywatelskich Obchodów 30. Rocznicy Upadku Komunizmu w Europie Środkowej 4 czerwca 2019 roku w Warszawie i Gdańsku (Święto Wolności > Zaczęło się w Polsce > Konferencja Wolności > Koncert Wolności).

Informacje na temat Fundacji

Informacje na temat Fundacji

> Link do statutu Fundacji Niespodzianka uchwalonego 29.11.2018 r. (pdf)

https://drive.google.com/file/d/1Z5CZFhCdG9DHo5PMn5tlA0bdIqpi6Mw3/view

> KRS: 0000761161

> Regon: 381974037

> NIP: 525-277-29-57

> Nr konta: Santander Bank Polski S.A. 64109010300000000141506627

> Fanpage Facebook

https://www.facebook.com/fundacjaniespodzianka89

Cele Fundacji Niespodzianka:

> promowanie idei obchodzenia 4 czerwca corocznego, wspólnego i pozytywnego święta wolności oraz promowanie nowoczesnych i otwartych postaw patriotycznych, a także propagowanie tego, że w 1989 roku „zaczęło się w Polsce”

> organizacja obywatelskich, centralnych i lokalnych obchodów rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej, czyli święta wolności z okazji pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku wraz z ogólnopolską komunikacją tego wydarzenia społeczeństwu nowoczesnym językiem

> inspirowanie i wspieranie rozmaitych lokalnych oraz ogólnopolskich inicjatyw kulturalnych, społecznych, rozrywkowych i naukowych, mających na celu radosne uczczenie święta wolności 4 czerwca w całej Polsce

> przybliżanie młodemu pokoleniu Polaków, a także najmłodszym obywatelom innych państw, wartości leżących u podłoża transformacji po 1989 roku, takich jak: wolność, solidarność, praworządność, demokracja, wolność słowa, otwartość, samorządność czy rozwój

> upowszechnianie pamięci i promocja wizerunku oraz postaw polskich opozycjonistów – działaczy Solidarności z lat 80., osób uczestniczących w przemianach demokratycznych w Polsce po 1989 roku, a także młodzieży biorącej udział w kampanii wyborczej w 1989 roku, w tym działaczy Międzyszkolnego Komitetu Solidarności

> promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych oraz popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej

> wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych niosących globalną progresję warunków życia oraz poziom edukacji człowieka poprzez działalność humanitarną i prorozwojową, akcje dobroczynne i charytatywne, działalność integracyjną i oświatową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz programy stypendialne oraz pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych w Polsce i na świecie przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know-how oraz środków pomocowych

> niesienie pomocy wszystkim potrzebującym – w szczególności cierpiącym prześladowania obywatelom Polski i świata, niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowanych kobiet i dzieci, a także ofiar konfliktów zbrojnych, ubóstwa, chorób, katastrof naturalnych i prześladowań politycznych oraz nieradzącym sobie w życiu działaczom opozycji demokratycznej w Polsce, aktywnym przed 1989 rokiem, a także ich rodzinom

> wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin kultury, ekonomii, medycyny i nauk humanistycznych, a także budowania społeczeństwa obywatelskiego – mających służyć poprawie warunków życia oraz edukacji społeczności, organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa

Więcej informacji na temat historii Warszawskiego Komitetu Wyborczego Solidarność "Niespodzianka"

> linki do publikacji:

Tygodnik "Polityka" > https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/291728,1,a-to-niespodzianka.read

Blog "Czerwiec 1989" > http://czerwiec1989.ryszardzajac.pl/niespodzianka/

Dziennik "Gazeta Wyborcza" > http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,6622688,Niespodzianka___kawiarnia_z_nadzieja.html

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" > https://publicystyka.ngo.pl/kontrkulturowe-kawiarnie-warszawy-niespodzianka

Dziennik "Rzeczpospolita" > http://archiwum.rp.pl/artykul/339502-Nikt-juz-nie-pyta-o-Niespodzianke.html

Autorem znaków graficznych fundacji jest autor historycznego logotypu Solidarności, Pan Jerzy Janiszewski www.jerzy-janiszewski.com

Link do biogramu fundatora >  https://www.stxmusic.pl/pl/stanislaw-trzcinski

Siedziba Fundacji

Siedziba Fundacji

Adres: PLAC INWALIDÓW 10 01-552 WARSZAWA

NIP: 5252772957

Kontakt z Zarządem Fundacji

Fundacja Niespodzianka

Tel: 502222025 > STANISŁAW TRZCIŃSKI > Prezes Zarządu Fundacji

Napisz do nas

Napisz do nas

 _____  __  __  ______  _  _  
 |__ //  \ \\/ // /_  _// | || | || 
  / //   \ ` //   | ||  | || | || 
 / //__   | ||   _| ||  | \\_/ || 
 /_____||  |_||  /__//   \____// 
 `-----`   `-`'  `--`    `---`